Op dinsdag 29 maart heeft Leefbaar Maessluys een verzoek aan de gemeenteraad gedaan om de stemmen die in de stembureaus 4, 7, 8 en 9 zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 nog een keer te hertellen. De verschillen tussen de eerste en tweede telling waren volgens Leefbaar Maessluys niet helemaal te verklaren. De gemeenteraad ging akkoord en vandaag heeft de tweede hertelling van vier stembureaus plaatsgevonden.

Zetelverdeling blijft ongewijzigd

Op basis van de tweede hertelling van de uitgebrachte stemmen in de vier stembureaus blijft de zetelverdeling gelijk aan de zetelverdeling na de eerste hertelling, te weten:

PartijAantal zetels
CDA4
PVDA4
VVD4
Leefbaar Maessluys3
Maassluis Belang2
VSP Maassluis2
ChristenUnie1
D661
GroenLinks1
Forum voor Maassluis1

Proces verbaal

Vanaf vrijdag 1 april is op de website van de gemeente Maassluis de volledige uitslag in te zien. Tevens worden de tellijsten van de hertelling gepubliceerd.

Installatie nieuwe gemeenteraad

Op woensdag 30 maart zijn 22 leden van de gemeenteraad geïnstalleerd. Nu de hertelling geen consequenties heeft voor de zetelverdeling in de raad, kan het 23e raadslid - van de VSP - worden geïnstalleerd. Dat zal gebeuren tijdens een extra raadsvergadering die wordt gehouden op maandag 4 april 2022, aanvang 19.30 uur.