Veel inwoners scheiden hun afval al heel goed, maar soms is het niet logisch welk afval nu in de afvalzak of vuilcontainer mag en welke niet. Vooral als het gaat om het scheiden van plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (afgekort PMD). Gemeenten en afvalverwerkers hebben daarom een nieuwe wel/niet-lijst voor PMD gemaakt.

Hergebruik van grondstoffen

Als het PMD-afval niet op de juiste manier gescheiden is, vervuilt deze afvalstroom en is het slechter of zelfs helemaal niet meer geschikt voor hergebruik. Als het PMD-afval schoner wordt aangeleverd bij de afvalverwerkers, kan er beter worden gerecycled. Dat is goed voor het milieu en de circulaire economie. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden, die opnieuw voor verpakkingen en producten gebruikt kunnen worden. Gemeenten en afvalwerkers hebben daarom een nieuwe wel/niet-lijst PMD voor hun inwoners gemaakt, die meer duidelijkheid moet geven.

Bij twijfel kijk op https://www.recycleklaar.nl/(externe link)

 

PMD wel niet lijst met recycleklaar