""

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten cremeren op de Nieuwe Begraafplaats Hooge Zeedijk 100. Naast het crematorium beschikt deze locatie ook over een aula, koeling en familiekamer. Na de crematie zijn er verschillende manieren om de as te bestemmen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande brochures.

 

Verwijzingen

Crematorium De Dijk
Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis

t. 010 30 73 437 / 06 14 27 58 67
e. info@crematoriumdedijk.nl
w. www.crematoriumdedijk.nl

Algemene Begraafplaats
Willem de Zwijgerstraat 36
3143 LR Maassluis

Nieuwe Begraafplaats
Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis

Parkeren

Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein bij de begraafplaats. Er zijn bij de ingang 2 vaste parkeerplaatsen voor mindervaliden gereserveerd.

Gang van zaken

Toestemming voor cremeren

U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen cremeren. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Lijkbezorging

Cremeren is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn begraven of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.  

Voor informatie over verschillende manieren van asbestemming verwijzen wij u naar onze folder “Asbestemmingen

Tips

Schakel een uitvaartondernemer in

Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

Heeft u gevonden wat u zocht?