Een combinatiefunctie is een functie binnen onderwijs, sport en/of cultuur waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig, of in ieder geval voor een substantieel deel, te werk wordt gesteld ten behoeve van twee van deze werkvelden/sectoren. Een combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.

Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionarissen specifiek gericht op sport en bewegen waarbij de verbinding wordt gelegd tussen buurt, sport- en beweegaanbieders en andere sectoren als onderwijs, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.

De combinatiefuncties en buurtsportcoaches maken onderdeel uit van het programma Sport en Bewegen in de buurt van het ministerie van VWS. Dit programma wordt deels gefinancierd door het rijk. In Maassluis zorgen de gemeente en het onderwijs voor de cofinanciering.

Het werk van de combinatiefuncties sport en buurtsportcoaches is in Maassluis samengebracht met het sportbuurtwerk. We noemen dit buurtsport coördinatie. Op deze manier is er een Maassluis brede aanpak sport-onderwijs-buurt. Met deze aanpak worden er constant verbindingen gelegd, en combinaties gemaakt, tussen sport(verenigingen), scholen en de wijk.

De stichting Welzijn E25 voert de buurtsport coördinatie uit. Meer informatie is te vinden op www.buurtsportmaassluis.nl

Meer informatie over de combinatiefunctie en buurtsportcoaches in het algemeen is te vinden op de website www.sportindebuurt.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?