Een combinatiefunctie is een functie binnen onderwijs, sport en/of cultuur waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig, of in ieder geval voor een substantieel deel, te werk wordt gesteld ten behoeve van twee van deze werkvelden/sectoren. Een combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.

Combinatiefunctionarissen Sport
Deze zijn specifiek gericht op sport en bewegen waarbij de verbinding wordt gelegd tussen buurt, sport- en beweegaanbieders en andere sectoren als onderwijs, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.

Het initiatief voor deze functies is gestart met de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur', sinds 2013 beter bekend als de 'Brede impuls combinatiefuncties'. De ministeries van VWS, OCW en SZW stellen middels de regeling geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het gaat hier om cofinanciering; gemeenten die deelnemen dragen 60% van de kosten bij, zelf en/of via lokale partners.

Het werk van de combinatiefuncties sport zijn in Maassluis samengebracht met het sportbuurtwerk. We noemen dit buurtsport coördinatie. Op deze manier is er een Maassluis brede aanpak sport-onderwijs-buurt. Met deze aanpak worden er constant verbindingen gelegd, en combinaties gemaakt, tussen sport(verenigingen), scholen en de wijk. De stichting Welzijn E25 voert de buurtsport coördinatie uit.

Heeft u gevonden wat u zocht?