Wat is het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

  • Uw organisatie heeft een CBF erkenning;
  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn en waarop de naam/het doel van de collecterende instelling duidelijk te zien is. Ook op eventuele intekenlijsten moet de naam/het doel van de collecterende instelling duidelijk te zien zijn;
  • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen;
  • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen;
  • De collecte vindt plaats in een vrije periode van het collecterooster;
  • De collecte moet voor een goed doel zijn.

Wat moet u doen?

Wilt u met uw organisatie geld inzamelen voor een goed doel en staat uw organisatie niet op het landelijk collecterooster van het CBF? Vraag dan een vergunning bij ons aan. Voor het verwerken van een aanvraag voor een collectevergunning hebben wij ongeveer acht weken nodig. Het is daarom belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen.

DigiD linkCollectevergunning aanvragen

eHerkenning linkCollectevergunning aanvragen

Wanneer uw organisatie wel is ingedeeld op het landelijk collecterooster van het CBF, heeft u geen vergunning nodig.

Collectebussen

Alle collectebussen moeten door de gemeente zijn goedgekeurd.

Als uw organisatie niet over (voldoende) collectebussen beschikt, kan de gemeente deze gratis ter beschikking stellen. Maak hiervoor een afspraak bij het Publiekscentrum in het stadhuis. De collectebussen moeten binnen één week na de collecte worden ingeleverd.

Tarieven

Liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen zijn vrijgesteld van leges. Daarom hoeft u voor een collectevergunning niet te betalen.

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Extra informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen

Heeft u gevonden wat u zocht?