Deze zomer is het team Burenbemiddelaar Maassluis van start gegaan. Zij helpen inwoners het gesprek met de buren aan te gaan bij overlast. De burenbemiddelaars kunnen begeleiden in het bemiddelingsproces, zonder dat zij partijdig zijn of een oordeel vellen.

Miscommunicatie of kleine irritaties tussen buren kunnen uitgroeien tot een groot probleem. De aanleiding is bijvoorbeeld geluidsoverlast, een ruzie of stank van huisdieren. De Burenbemiddelaar Maassluis kan helpen om irritaties bespreekbaar te maken en te voorkomen dat deze te hoog oplopen. Het team bestaat uit vrijwilligers die getraind zijn om problemen te bespreken en afspraken te maken.

Op zoek naar een burenbemiddelaar?

Heeft u een probleem met één van uw buren en wilt u een beroep doen op de gratis diensten van de Burenbemiddelaar Maassluis? Kijk voor meer informatie op de website van Minters(externe link).