Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een omgevingsvergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Bijvoorbeeld als er mogelijk sprake is van:

  • zonder omgevingsvergunning bouwen
  • niet conform bouwtechnische voorschriften bouwen of
  • niet veilig werken

Hoe werkt het?

Taken bouwtoezicht

Het takenpakket van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) bestaat onder meer uit:

  1. Toetsen aanvragen omgevingsvergunningen aan de Omgevingswet.
  2. Controle op veiligheid en of gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning.
  3. Toetsing bestaande bouw.

Bevoegdheden bouwtoezicht

De ambtenaren van het BWT hebben ten behoeve van de controle of handhaving de volgende bevoegdheden:

  1. Het betreden van plaatsen (dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een gesloten erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure).
  2. Vorderen van inlichtingen.
  3. Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën , foto’s van deze gegevens, met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard.
  4. Het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken).

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat.

Contact

Team VVH

e-mail: gemeente@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?