Samenvatting

Indien u vermoedt dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt, kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Een (ver)bouw(ing) verloopt mogelijk niet volgens de regels als zonder vergunning, niet conform bouwtechnische voorschriften, of niet veilig wordt gewerkt.

Voorwaarden

Taken bouwtoezicht

Het takenpakket van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) bestaat onder meer uit:

  1. Toetsing aanvragen omgevingsvergunningen aan bouwtechnische regelgeving (het Bouwbesluit).
  2. Controle op veiligheid en of gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende vergunning.
  3. Toetsing bestaande bouw.

Bevoegdheden bouwtoezicht

De ambtenaren van het BWT hebben ten behoeve van de controle of handhaving de volgende bevoegdheden:

  1. Het betreden van plaatsen (dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een gesloten erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure).
  2. Vorderen van inlichtingen.
  3. Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën , foto’s van deze gegevens, met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard.
  4. Het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken).  

Contactpersonen

Team: VVH
E-mail: gemeente@maassluis.nl

 

Heeft u gevonden wat u zocht?