De gemeente Maassluis vindt het belangrijk dat alle inwoners van Maassluis gebruik kunnen maken van de bibliotheek, ook de huishoudens met een laag inkomen. Daarom bieden wij huishoudens met een laag inkomen graag een gratis jaarabonnement aan van de bibliotheek. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen kunnen een aanvraag doen bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.  

Wat zijn de voorwaarden?  

  • •    U bent inwoner van Maassluis;
  • •    Ouder dan 20 jaar; 
  • •    Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm.  

Hoeveel is 120 % van de bijstandsnorm?

 zonder vakantiegeld

met vakantiegeld

Alleenstaande € 1.229,73  € 1.294,44
Alleenstaande ouder  € 1.229,73€ 1.294,44
Gehuwd of samenwonend € 1.756,74  € 1.849,20
Alleenstaand en gepensioneerd€ 1.367,98€ 1.439,98
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd  € 1.844,87€ 1.952,50

Hoe krijgt u een gratis jaarabonnement?

Maak een afspraak met de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts via 010 246 55 55. Zij controleren of u recht heeft op het gratis jaarabonnement. Neem de onderstaande bewijstukken van u en uw eventuele partner mee naar uw afspraak.

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Bewijzen van inkomen van de laatste 3 maanden (Loon, inkomsten uit eigen onderneming, uitkering, pensioen of studiefinanciering).