Als op de laatste vervaldag de aanslag niet of niet geheel is betaald, ontvangt u een aanmaning. De kosten hiervan bedragen minimaal € 8,-.
Wie dan nog niet betaalt, krijgt een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen -afhankelijk van de nog openstaande belastingschuld- minimaal € 40,-.

Indien u door omstandigheden op het moment van de vervaltermijnen niet kunt betalen, neemt u dan vroegtijdig contact op met het onderdeel Administratie/Invordering 010-5931918.

Informatie over een ontvangen dwangbevel

Wanneer u een dwangbevel hebt ontvangen namens de gemeente en u heeft hier vragen over dan kunt u met de volgende instanties contact opnemen. 

Cannock Chase

Wanneer u vragen heeft over een ontvangen dwangbevel van Cannock Chase dan kunt u contact opnemen met 0487-518517.

GGN Invoned

Heeft u vragen over een dwangbevel ontvangen door GGN Invoned dan kunt u contact opnemen met 088-3315000,
www.invoned.nl

Invorderingsrente

De rentebepalingen van de Invorderingswet zijn ook van toepassing op de gemeentelijke heffingen. Dit betekent dat invorderingsrente is verschuldigd indien niet uiterlijk vóór de laatste betalingstermijn het hele aanslagbedrag is voldaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?