Belastingen en heffingen, teruggave

Wat is het?

Gaat u buiten Maassluis verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde reinigingsrechten voor een gedeelte terugkrijgen.

Hoe werkt het?

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) en rioolheffing komen nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

U vertrekt uit de gemeente

Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op ontheffing voor de reinigingsrechten voor de resterende maanden van het jaar.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken (m.b.t. reinigingsrecht), indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

Wat moet ik doen?

Wanneer u zich laat inschrijven in de nieuwe gemeente, dan wordt automatisch melding van uitschrijving gedaan bij de oude gemeente. Van deze laatste ontvangt u een verminderingsbeschikking van de gemeentelijke belastingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?