Wanneer u niet hebt gekozen om uw belastingen te betalen via automatische incasso, dan dient u zelf voor betaling van de maximaal 3 termijnen zorg te dragen. Op het aanslagbiljet zijn de eerste en laatste vervaldagen vermeld. Het volledige bedrag moet uiterlijk voor de laatste vervaldag zijn betaald.

Vermeldt altijd het betalingskenmerk/aanslagnummer bij uw betaling. Het rekeningnummer van de gemeente Maassluis is NL51BNGH0285037331 (voor betaling vanuit het buitenland dient u de BIC/Swift-code BNGHNL2G toe te voegen).

Tijdig betalen

Wanneer u zelf zorg draagt voor de overschrijving dan dient u rekening te houden met het feit dat bankinstellingen ook een verwerkingstijd nodig hebben voor uw betaling.

Als op de laatste vervaldag de aanslag niet of niet geheel is betaald, ontvangt u een aanmaning. De kosten hiervan bedragen minimaal € 7,-.
Wie dan nog niet betaalt, krijgt een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen -afhankelijk van de nog openstaande belastingschuld- minimaal € 40,-.

Indien u door omstandigheden op het moment van de vervaltermijnen niet kunt betalen, neemt u dan vroegtijdig contact op met het onderdeel Administratie/Invordering 010-5931918.

Heeft u gevonden wat u zocht?