Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Wat is het?

Een Bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied waarin ondernemers samenwerken om de aantrekkelijkheid en veiligheid van het gebied te verbeteren. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren.

Bent u ondernemer in een BI-zone? U betaalt dan mee aan de activiteiten door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage. De gemeente betaalt de bijdrage als subsidie terug aan de stichting of vereniging die de activiteiten uitvoert.

Hoe werkt het?

De stichting of vereniging van de BI-zone krijgt subsidie van de gemeente om het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken. De gemeente betaalt de subsidie uit de BIZ-bijdrage die elke ondernemer in de BI-zone betaalt. De stichting of vereniging gebruikt de subsidie om activiteiten uit te voeren die het gebied verbeteren. Het moet gaan om extra activiteiten die de gemeente niet zelf zou uitvoeren.

Het kan gaan om de volgende activiteiten:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking

Wat moet ik doen?

In de binnenstad van Maassluis is een bepaald gebied aangemerkt als BI-Zone. Wanneer uw bedrijf valt binnen deze zone dan bent u verplicht om de BIZ-bijdrage te betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag van de gemeente. Alle ontvangen BIZ-bijdragen worden vervolgens d.m.v. het verstrekken van een subsidie uitbetaald aan de vereniging Stadshart Maassluis.

Hoelang duurt het?

U betaalt de BIZ-bijdrage zolang de BIZ bestaat. Een BIZ bestaat maximaal 5 jaar. Deze periode kan met maximaal 5 jaar worden verlengd.

Download

Heeft u gevonden wat u zocht?