Wat is het?

Wanneer u in uw bedrijf veranderingen doorvoert, bijvoorbeeld door aanpassing van bedrijfsprocessen en activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan moet u dat aan de gemeente of de DCMR Milieudienst Rijnmond te melden.

Hoe werkt het?

De gemeente of de DCMR Milieudienst Rijnmond bepaalt aan de hand van de aard en de omvang van de verandering of de verandering aanleiding geeft tot (hernieuwde) vergunningaanvraag of melding. 

Wat moet ik doen?

De procedure van vergunningaanvraag of melding is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Naast de milieuaspecten speelt de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, dan wel moet worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde verandering van bedrijfsinrichting een (nieuwe) omgevingsvergunning vereist. 

Heeft u gevonden wat u zocht?