Automatische incasso, machtiging

Wat is het?

De gemeente Maassluis kent de mogelijkheid om de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso te betalen. U machtigt de gemeente dan om (in plaats van drie termijnen) in tien termijnen het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U heeft er zelf geen omkijken naar en u bent nooit te laat met betalen! Let wel op, bij drie mislukte incassopogingen vervalt uw automatische incasso en moet u het openstaande bedrag direct betalen.

Hoe werkt het?

Indien u in het verleden de gemeente gemachtigd heeft, geldt deze machtiging ook voor de nieuwe aanslag die u ontvangt. De incassodata staan op uw aanslag vermeld.

Als u de gemeente nog niet gemachtigd heeft en u wilt dat alsnog, zorg dan dat uw machtiging ruimt vóór de eerste vervaldag van de aanslag bij de gemeente binnen is. U kunt een machtigingsformulier downloaden, invullen en opsturen naar:
Gemeente Maassluis
Team Belastingen
Postbus 55, 3140 AB Maassluis

U kunt het formulier ook digitaal versturen via het contactformulier of tijdens openingstijden afgeven bij de balie van het stadhuis. 

Ook kunt u met uw DigiD machtiging verlenen of uw machtiging intrekken

Wanneer u de gemeente machtigt, is het belangrijk dat u kennis neemt van de regeling automatische incasso (PDF).

Wat moet ik doen?

Tijdig betalen

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid voor automatische incasso, dient u de aanslag gemeentelijke belastingen in drie (gelijke) termijnen te betalen. Houdt u rekening met het feit dat bankinstellingen ook een verwerkingstijd nodig hebben voor uw betaling. Als u de betaalopdracht op de vervaldatum verstuurt, bent u te laat met betalen, omdat de gemeente op de vervaldatum over het geld moet kunnen beschikken.

Als op de laatste vervaldag de aanslag niet of niet geheel is betaald, ontvangt u een aanmaning. De kosten hiervan bedragen minimaal € 8,-. Wie dan nog niet betaalt, krijgt een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen -afhankelijk van de nog openstaande belastingschuld- minimaal € 40,-. Indien u door omstandigheden op het moment van de vervaltermijnen niet kunt betalen, neem dan vroegtijdig contact op met het team Administratie/Invordering (010-5931918).

Download

Heeft u gevonden wat u zocht?