Samenvatting

Na een crematie moet de as van de overledene 30 dagen bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Ondertussen beslist u wat u met de as wilt doen.

Wilt u de as verstrooien? Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien hebt u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

In de brochure asbestemmingen kunt u meer informatie lezen.

Voorwaarden

U mag de as niet verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaats
  • crematoriumterrein
  • andere plaatsen waarvoor de gemeente dit verboden heeft

U kunt ontheffing aanvragen om toch op deze plekken de as te verstrooien.

Gang van zaken

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Het crematorium is wettelijk verplicht de as van uw dierbare 30 dagen te bewaren. Na deze periode kunt u met het crematorium een afspraak maken om de as van uw dierbare op te halen. U krijgt de as mee in een asbus of in een verstrooikoker. Het verdelen van de as over meerdere asbussen is ook mogelijk.

Tips

Behalve de as verstrooien kunt u ook het volgende doen met de as:

  • thuis bewaren
  • naar het buitenland meenemen
  • bijzetten op een plek in het crematorium of een begraafplaats

begraven op een begraafplaats

Heeft u gevonden wat u zocht?