Afval, bedrijven

Wat is het?

U moet zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van bedrijfsafval en huishoudens. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. 

Wat moet ik doen?

Voor het ophalen van bedrijfsafval kunt u als ondernemer een contract afsluiten met gemeente Maassluis. U kunt hiervoor contact opnemen via 14010.

U kunt ook een contract afsluiten met een andere erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.

Gaat u een contract afsluiten met de gemeente of een ander inzamelbedrijf? Dan moet u het volgende aangeven:

  • het soort bedrijfsafval
  • de gemiddelde hoeveelheid van het bedrijfsafval
  • hoe vaak het bedrijfsafval ingezameld moet worden

Hoe werkt het?

  • U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval.
  • De eisen hangen af van de soort en de hoeveelheid bedrijfsafval die u inlevert.

Heeft u gevonden wat u zocht?