Wat is het?

U moet zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Wat moet ik doen?

Voor het ophalen van bedrijfsafval kunt u als ondernemer een contract afsluiten met gemeente Maassluis. Voor het laten ophalen van uw bedrijfsafval bent u reinigingsrechten(externe link) verschuldigd.

Voor het afsluiten van een contract met de gemeente, kunt u contact opnemen met 14010.

U kunt ook een contract afsluiten met een andere erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst(externe link) van de Stichting NIWO.

Gaat u een contract afsluiten met de gemeente of een ander inzamelbedrijf? Dan moet u het volgende aangeven:

  • het soort afval
  • de gemiddelde hoeveelheid van het afval
  • hoe vaak het afval ingezameld moet worden

Hoe werkt het?

  • U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval.
  • De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert.

Heeft u gevonden wat u zocht?