Wat is het?

Wanneer u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen(externe link) uw minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook. Tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

Hoe werkt het?

U kunt alleen afstand doen als:

  • U meerderjarig bent.
  • U een dubbele nationaliteit hebt.

Wat moet ik doen?

Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.

  • De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft.
  • Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP(externe link)).

Voor informatie en het doen van afstand van de Nederlandse nationaliteit, moet u een afspraak maken bij het Publiekscentrum.

U kunt digitaal een afspraak maken of bellen met telefoonnummer 14 010.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
  • het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit

Extra informatie

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

  • U hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
  • U hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.

Contact

Publiekscentrum

telefoon: 14 010

e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?