De Adviesraad Samenlevingszaken adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid op het terrein van samenlevingszaken, waaronder: armoede, gehandicapten, gezondheid, huiselijk geweld, inburgering, inkomensvoorzieningen, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg, participatie, reïntegratie, senioren, vrijwilligers, woonservicezones en zorg

De voormalige Cliëntenraad Wwb/Wsw, Seniorenraad, Wmo Adviesraad, en de adviesfunctie van de Jongerenraad, Vrouwenraad en het Platform Kleurrijk Maassluis zijn onderdeel geworden van deze nieuwe adviesraad.

Er wordt als vertegenwoordigers van de Maassluise samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Maassluise samenleving om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren. De leden zijn niet verbonden aan een politieke partij of belangenorganisatie en opereren dus op persoonlijke titel.
 
De adviesraad wordt inhoudelijk ondersteund door een deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Wilt u meer informatie over de Adviesraad Samenlevingszaken kijk dan op www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl(externe link).
 

Heeft u gevonden wat u zocht?