Wat is het?

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Ontvangt u post van vorige bewoners of heeft u het vermoeden dat anderen in uw omgeving niet juist staan ingeschreven? Dan kunt u hiervan melding doen bij de gemeente.

De gemeente bekijkt uw melding en kan besluiten om een zogenaamd adresonderzoek te starten. Bij een adresonderzoek wordt gecontroleerd of één of meerdere personen op een bepaald adres ingeschreven staan en of die daar ook echt wonen. De melding kunt u digitaal doen door op één van de onderstaande buttons te klikken. U ontvangt een bevestiging van uw melding. Als de gemeente heeft besloten de melding te onderzoeken, ontvangt u na afloop van het onderzoek een e-mail over het resultaat. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente streeft ernaar om een adresonderzoek binnen 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. De voortgang van het adresonderzoek is afhankelijk van de beschikbare informatie. In sommige gevallen betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een adresonderzoek af te ronden.

Wanneer blijkt dat de persoon inderdaad niet meer op het adres woont, dan wordt de betreffende persoon uitgeschreven. Na afloop van het onderzoek krijgt de melder een e-mail over het resultaat.

Staat u in onderzoek?

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag. Als u een woonadres heeft, dient u zich op dit adres in te schrijven bij de gemeente waarin het adres zich bevindt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u een bestuurlijke boete opgelegd krijgt.

Als u post krijgt van de gemeente dat uw adresgegevens in onderzoek staan, kunt u telefonisch contact opnemen met afdeling Burgerzaken. U kunt dan doorgeven waar u woont en waarom u nog niet op dat adres bent ingeschreven. Als u woont op het adres dat in onderzoek is gezet, vragen wij u direct te reageren.

Als de gemeente niet in contact met u kan komen, maakt de gemeente gebruik van externe bronnen om uw feitelijke woonsituatie te achterhalen. Voorbeelden hiervan zijn: het aanschrijven van familieleden of werkgever, het informeren bij interne afdelingen van de gemeente of bij ketenpartners en internetonderzoek.

Landelijke aanpak adreskwaliteit

Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens (in de BRP) en het bestrijden van adresgerelateerde fraude is belangrijk. Daarom heeft de overheid een speciale aanpak hiervoor in het leven geroepen. Diverse organisaties werken hier samen om de kwaliteit van de adressen blijvend hoog te houden. Je leest er alles over op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit | ICTU.

Heeft u gevonden wat u zocht?