Wmo en AWBZ-begeleiding in Maassluis

In de wereld van de zorg gaat behoorlijk wat veranderen. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er zorgtaken bij gekregen die voorheen nog door de rijksoverheid werden uitgevoerd. Dit is geregeld in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in je eigen omgeving, ook als je een chronische ziekte of een beperking hebt. Dat is het doel van de Wmo. Om mee te blijven doen in de samenleving, kunnen mensen verschillende voorzieningen nodig hebben, zoalshuishoudelijke hulp, vervoer.

Nieuw is ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor (groepsgewijze) dagbesteding (dagopvang) en individuele begeleiding. Deze zorg werd voorheen nog geregeld en betaald door de rijksoverheid (via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ).
De gemeente heeft een beleidsnotitie Wmo 2015 / 2016pdf(883,23KBgemaakt waarin staat wat de veranderingen die de nieuwe Wmo met zich meebrengt, betekenen voor Maassluis. En samen Schiedam, Vlaardingen en ROGplus een verordening pdf(78,52 KB) en een toelichting op de verordening pdf(116,66 KB) opgesteld waarin de brede, algemene kaders en definities worden omschreven. Daarnaast zijn er beleidsregels opgesteld.

Bij het uitvoeren van de nieuwe taken in het kader van de WMO 2015 is een belangrijke rol weggelegd voor Vraagraak.

Downloads:

Maak uw woning levensbestendig
op een veilige manier.
Vraag een blijverslening aan via
ROGplus.