Toezicht op Wmo in Rotterdam-Rijnmond

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij hebben daarbij ook de taak gekregen om het toezicht op de kwaliteit van uitvoering van de Wmo uit te voeren. De gemeente Maassluis heeft dit toezicht samen met de andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond georganiseerd via het Toezicht Wmo van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Taken Toezicht Wmo

De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorgaanbieders waar gemeenten een contract mee hebben, aanbieders die ondersteuning bieden aan cli├źnten met een persoonsgebonden budget (Pgb) en wanneer gemeenten zelf ondersteuning in het kader van de Wmo aanbieden.

Er zijn verschillende soorten toezicht: structureel toezicht (kennismaking), proactief toezicht (serie onderzoeken bij aanbieders op basis van een thema) en preventief toezicht (toezicht naar aanleiding van signalen). Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn wettelijk verplicht calamiteiten bij het Toezicht Wmo te melden. De toezichthouders voeren dan reactief toezicht uit.

De toezichthouders hebben bevoegdheden volgens de Wmo en de Algemene Wet Bestuursrecht, zoals het betreden van een instelling of het vorderen van gegevens.

Naar aanleiding van het toezicht kunnen de toezichthouders de aanbieder adviseren of stimuleren tot het nemen van maatregelen. De toezichthouders maken daarnaast hun rapporten openbaar op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De gemeente wordt actief door de toezichthouders geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken en de resultaten. De gemeente kan naar aanleiding van het toezicht op een aanbieder ook zelf maatregelen nemen.

Voor meer informatie, rapportages en het doen van calamiteitenmeldingen: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/toezicht-wmo.

Klachten

Klachten over de ondersteuning die u of uw naaste ontvangt, zijn niet voor het toezicht Wmo, maar kunt u melden bij ROGplus via telefoonnummer 010-8701111. Bij veel of ernstige klachten informeert ROGplus het toezicht Wmo.

Onrechtmatigheden

Wilt u mogelijke onrechtmatigheden in de verstrekking van maatschappelijke ondersteuning ('fraude') melden, dan kunt u ook contact opnemen met ROGplus via telefoonnummer 010-8701111.

Maak uw woning levensbestendig
op een veilige manier.
Vraag een blijverslening aan via
ROGplus.