Voor aanbieders van diensten in de sociale schil wijkteam

Het wijkteam VraagRaak heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toegang met een eigen locatie en open karakter waar inwoners met ondersteuningsvragen, maar ook hun naasten en betrokken professionals terecht kunnen. Essentieel aan het wijkteam is de samenwerking met andere partijen in het maatschappelijke veld. Een deel van hen heeft een rol in het preventieve kader, een ander deel komt pas in beeld bij complexe problematiek.

In de schil van het wijkteam gaat het om preventie, signaleren, ondersteunende diensten en producten op het gebied van opvoeden en opgroeien, ondersteuning en (herstel) van zelfredzaamheid en inzet van het eigen netwerk, ter bevordering van deelname aan de samenleving. Door de samenwerking van schil en wijkteam wordt adequate basis ondersteuning geboden ten behoeve van jeugd en volwassenen in Maassluis met extra aandacht voor LVB, GGZ en dementie.

U kunt een aanbod voorstellen via de rode button 'Mijn dossier' en uw offerte uploaden.