Nieuwe taken gemeente

De overgang naar de participatiesamenleving heeft verstrekkende gevolgen.

De zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben, verandert ingrijpend door de intrede van de nieuwe Wmo. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak.

Ook op het gebied van werk en inkomen is er veel veranderd. De sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS vormen vanaf 1 juli 2015 Stroomopwaarts MVS.  Stroomopwaarts ondersteunt inwoners die dat echt nodig hebben, helpt mensen hun weg te vinden naar werk en stimuleert ondernemers mensen aan te nemen die een arbeidsbeperking hebben of al wat langer niet hebben gewerkt.

Meldpunt veranderingen in de zorg

De gemeente Maassluis heeft een speciaal meldpunt voor inwoners die in de problemen dreigen te raken door de veranderingen in de zorg (decentralisaties). De nieuwe wetten brengen behoorlijk wat veranderingen met zich mee. De bedoeling van het meldpunt is te voorkomen dat mensen hierdoor tussen wal en schip vallen. Ervaart u een probleem of knelpunt, maak hiervan dan melding via het meldpunt veranderingen in de zorg.