Jeugdhulp

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren om kinderen te behandelen, begeleiden en beschermen. Dit is de inzet van de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de Wmo 2015 en de Jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak.

Gemeenten zijn beter in staat om - op basis van de specifieke situatie van het kind - maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.

Er komt meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en de-medicaliseren, allemaal met het uitgangspunt '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'.

Wat te doen bij crisis

De crisisdienst van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is bereikbaar via telefoonnummer 010-2330000 of via de website www.jbrr.nl. U kunt in geval van (medische) nood ook contact opnemen met uw huisarts, de centrale huisartsenpost (buiten kantooruren) via
010 249 3939 of 112.