Andere rol voor inwoners

In de participatiesamenleving worden zaken als zelfredzaamheid en actief burgerschap nog belangrijker. Inwoners zullen vaker hun eigen zaken moeten regelen, zo nodig met hulp van mensen uit hun omgeving, die als mantelzorger hun steentje bijdragen. Van inwoners wordt verwacht dat ze meedoen aan de samenleving door te werken of en/of vrijwilligerswerk te doen.