Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Veilig Thuis is er voor iedereen

Schoppen, slaan, vernederen, seks tegen je zin, opsluiten, psychische mishandeling allemaal vormen van geweld waar je liever niet over praat. Schaamte, angst en de gevolgen voor je gezin en de pleger zijn dingen die het moeilijk maken om een eerste stap te zetten om hulp te zoeken. Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf, je moet erover praten.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (voorheen het Steunpunt Huiselijk geweld) is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Bel 0800 – 2000 voor advies en ondersteuning.

Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u zich zorgen maakt over anderen. Ook als professional kunt u bellen voor advies. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die goed naar uw verhaal luistert. Als u dat wilt, kunt u anoniem blijven. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met ketenpartners. Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis eerst onderzoek.

Bel 0800 – 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar) of mail naar info@veiligthuisrr.nl.
In geval van direct levensgevaar, bel 112.