Zorg en Welzijn

De gemeente voert beleid, stimuleert activiteiten en biedt waar nodig ook ondersteuning op het terrein van Zorg en Welzijn.

Het totaal van beleid, activiteiten en ondersteuning is erop gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Maassluis zo lang mogelijk en ook liefst zo zelfstandig mogelijk actief kunnen blijven meedoen in de Maassluise samenleving. Maassluis ziet daarbij graag dat inwoners zelf ook een steentje bijdragen aan de Maassluise samenleving.

Wijkteam VraagRaak

Heeft u hulp nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving? Neem dan contact op met VraagRaak, het wijkteam van Maassluis.

Meldpunt veranderingen in de zorg

De gemeente Maassluis heeft een speciaal meldpunt voor inwoners die in de problemen dreigen te raken door de decentralisaties. De nieuwe wetten brengen behoorlijk wat veranderingen met zich mee. De bedoeling van het meldpunt is te voorkomen dat mensen hierdoor tussen wal en schip vallen. Ervaart u een probleem of knelpunt, maak hiervan dan melding via het meldpunt veranderingen in de zorg