Wat is het?

Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’.

Hoe werkt het?

Het onttrekken aan de woonruimtevoorraad mag alleen als het andere gebruik dan bewoning in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Contact

Bouw- en Woningtoezicht

tel: 14010

e-mail: gemeente@maassluis.nl

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

tel: 14010

e-mail: gemeente@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?