Samenvatting

Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’.

Voorwaarden

Het onttrekken aan de woonruimtevoorraad mag alleen als het andere gebruik dan bewoning in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Wetgeving - content elders onderbrengen in product

Contactpersonen

Bouw- en Woningtoezicht
tel: 14010
e-mail: gemeente@maassluis.nl

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
tel: 14010
e-mail: gemeente@maassluis.nl