Wijkdeal

Logo Bij ons in de wijkdeal

In Maassluis dragen steeds meer mensen hun steentje bij aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. De laagdrempelige formule voor de wijkdeals blijkt een groot succes. Doel van de wijkdeals is de bewoners bij hun woonomgeving te betrekken. Het gezamenlijk optrekken van bewoners en gemeente versterkt de sociale binding en het gevoel van trots op de woonomgeving.

Wat is een wijkdeal?

Met een 'Bij ons in de wijkdeal' kunnen bewoners een deal met de gemeente sluiten om samen de woonomgeving te verbeteren of op te fleuren. Bewoners kunnen bijvoorbeeld een initiatief indienen voor een hogere kwaliteit beplanting, een plantenbak of geveltuinen. De deal is dat de bewoners deze zelf onderhouden of in ieder geval in een goede samenwerking en afspraken maken over dit onderhoud met de gemeente.

Afspraken

De deal is dat de gemeente in overleg met de initiatiefnemer (en een aantal betrokken bewoners) het plan uitwerkt, waarna de gemeente zorgt voor de start van de deal. Dit kan onder andere zijn door het eenmalig leveren van de materialen die bij de deal nodig zijn. Denk aan plantenbakken, beplanting en/of handgereedschap zoals een schoffel of een hark. Wat de gemeente bijdraagt, wordt per deal beoordeeld. De gemeente ondersteunt bij voorkeur met meerjarige, duurzame planten.

Werkwijze

Als de deal is beklonken, kan de initiatiefnemer zelf planten aanschaffen bij tuincentrum Boers in Maasdijk of handgereedschap bij Smit Maassluis. Met deze leveranciers heeft de gemeente afspraken gemaakt.

Zelf onderhouden

De initiatiefnemers zorgen zelf voor het onderhoud en het netjes houden van de planten(bakken). Een keer per jaar kan de initiatiefnemer de wijkdeal met de gemeente bespreken en bijvoorbeeld onderhoudsadvies vragen. De gemeente controleert regelmatig of de afspraken voor de wijkdeal worden nageleefd en geeft als, dat nodig is, aanvullend advies.

Stoppen met wijkdeal

Als blijkt dat de afspraken voor de wijkdeal niet worden nagekomen (bijvoorbeeld als planten onvoldoende worden onderhouden), wordt de deal ontbonden. De initiatiefnemer kan zelf ook (bijvoorbeeld bij een verhuizing) de wijkdeal opzeggen. Opzeggen kan (liefst schriftelijk of via e-mail) bij de coördinator wijkdeals.

Mogelijkheden

In overleg zijn er verschillende mogelijkheden voor een wijkdeal bespreekbaar. Zo kunnen de initiatiefnemers eenmalig bonnen ontvangen om de beplanting aan te kopen voor een door de gemeente geplaatste bloemenbak. Het onderhoud en weer herbeplanten zijn dan doorlopende acties voor de initiatiefnemers.

Vervangen dode planten

Bij de wijkdeal kan worden afgesproken dat jaarlijks (in het voorjaar) dode planten vervangen mogen worden in een door de gemeente geplaatst(e) plantenbak/vak. Bij een aanvraag bespreekt de adviseur groen de wijkdeal met de aanvrager en geeft advies. Per plantenbak van ongeveer 1m2 is de maximale vergoeding 50,00 euro. Voor andersoortige locaties/bakken wordt de vergoeding per aanvraag vastgesteld. U kunt een aanvraag doen voor de vervanging van dode planten met onderstaand digitaal formulier bijdrage herbeplanting.

Wijkdeal-tegel en certificaat

Nadat de deal is afgerond, ontvangen de initiatiefnemer en de helpende bewoners een certificaat met een beschrijving van de wijkdeal. Tevens wordt een wijkdeal-tegel geplaatst. Hiermee is het voor iedereen zichtbaar dat de bewoners zelf voor het onderhoud zorgen.

Interesse in een wijkdeal?

Wie ook een bijdrage aan zijn straat, buurt of wijk wil leveren, kan zich aanmelden voor een wijkdeal:

> Aanvraagformulier bijdrage wijkdeal

> Aanvraagformulier bijdrage herbeplanting