Criteria voor toekennen bijdrage leefbaarheid en veiligheid

De gebiedsjury beoordeelt en toetst de initiatieven van bewoners op de volgende criteria:

 • Het idee wordt ingediend door een bewoner of groep bewoners. Het is niet noodzakelijk dat deze georganiseerd zijn in bijvoorbeeld een commissie
 • (Professionele) instellingen kunnen geen aanspraak maken op het budget
 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt of wijk
 • Het idee betreft een extra activiteit, die zonder financiĆ«le bijdrage niet plaats kan vinden
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee in de buurt/wijk, met andere woorden; er zijn meerdere bewoners betrokken bij de uitvoering van het idee
 • Het kan worden beheerd en onderhouden
 • Het dient een gemeenschappelijk belang
 • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid
 • De aanvrager vervult een belangrijke en actieve rol bij de uitvoering van het initiatief
 • De indiener verantwoordt / declareert de uitgaven achteraf met bonnen en/ of rekeningen
 • Het initiatief vindt plaats in Maassluis
 • Bij aanschaf van materiaal moet de indiener aangeven op welke manier het materiaal beschikbaar blijft voor de buurt na de activiteit
 • Er kan geen aanvraag worden gedaan voor de kosten van consumpties
 • Het initiatief wordt uitgevoerd/ gerealiseerd binnen een jaar na de aanvraag. Het wijkbudget is niet beschikbaar voor een bijdrage aan structurele activiteiten
 • Het zoeken van aanvullende financiering is toegestaan en wordt toegejuicht

De initiatieven worden beoordeeld door een jury, bestaande uit bewoners.