Wijkbudget

Bewoners met een goed idee gericht op het verbeteren van de kwaliteit van hun buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, kunnen een beroep doen op het wijkbudget. De gemeente heeft samen met Maasdelta een budget beschikbaar gesteld voor elk gebied.

Gebiedsjury

Dit wijkbudget is geld waar de bewoners zeggenschap over hebben. Samen met een gebiedsjury bepalen de bewoners waaraan het geld wordt uitgegeven. Een gezamenlijke jury, met bewoners uit de drie gebieden, beoordeelt en toetst de initiatieven van bewoners op diverse criteria.

Idee indienen

Uw idee kunt u indienen met het aanvraagformulier bijdrage leefbaarheid en veiligheid.