Steendijkpolder, rioolrenovatie

Omschrijving:

Het riool in de Steendijkpolder verkeert op diverse plaatsen in een dusdanig slechte staat dat groot onderhoud op korte en middenlange termijn noodzakelijk is. Dit blijkt uit uitgevoerde rioolinspecties en de beoordeling van de inspectieresultaten.

Totale vervanging van het bestaande riool kan wel, maar de kosten daarvoor zijn onevenredig hoog. Bovendien is de grond in de Steendijkpolder, op de diepte waarop het riool ligt, verontreinigd. Daarom mag slechts onder zeer strenge saneringscondities gegraven worden, wat ook erg kostbaar is.

Gelukkig is het mogelijk om met behulp van moderne technieken de riolering op een goede en betaalbare manier te renoveren, waardoor deze weer tientallen jaren mee kan.

Relinen:

De oplossing voor het grootonderhoud van het bestaande riool is 'relinen'. Relinen is een rioleringtechniek, waarbij in de bestaande rioolbuis een kunststof kous wordt aangebracht (kousmethode). Deze kous hardt onder toevoeging van warm water uit en versterkt en repareert het bestaande buismateriaal.

De kous wordt vanaf de bestaande putten ingebracht. Het grote voordeel van relinen is dat er nauwelijks graafwerk aan te pas komt. Daardoor is de overlast tijdens de uitvoering beperkt, maar ook omdat de uitvoeringsduur van het werk aanzienlijk korter is dan wanneer het riool op de normale wijze in een open ontgraving wordt vervangen. De reline-methode wordt in Nederland al vele jaren succesvol toegepast.

Fasering:

Het groot onderhoud van het riool in de Steendijkpolder beslaat grote delen van de wijk. Met camera’s is de staat waarin het riool zich bevindt vastgesteld. De uitkomst is dat het riool in de Steendijkpolder in meerdere fasen en verdeeld over een lange periode kan worden gerelined. Uit de inspectiebeelden was het ook mogelijk om te bepalen welke delen van het riool als eerste moeten worden aangepakt en welke delen later kunnen. Zie hiervoor het definitieve ontwerp. Dit ontwerp kunt u hieronder downloaden.

Status:

De voorbereidingen van de uitvoering zijn nu gereed. Het werk wordt uitgevoerd door het bedrijf Insituform Rioolrenovatietechnieken bv uit Zoetermeer.

Realisatie:

De werkzaamheden starten oktober 2017 en zijn naar verwachting op 1 december gereed.

Contact:

De heer R.D. Pherai of de heer M. Klop van de afdeling Ruimtelijke Projecten, bereikbaar voor vragen en informatie: r.d.pherai@maassluis.nl / 010-5931917 of m.klop@maassluis.nl / 010-5931895.

Meer informatie: