Stationsverbinding Het Balkon/Maassluis-West

Omschrijving:

De gemeente Maassluis werkt aan een verbinding voor langzaam verkeer tussen aan de ene kant woonwijk Het Balkon, natuurspeelplaats Avonturis en het fietspad langs de Waterweg en aan de andere kant metrostation Maassluis-West en winkelcentrum Koningshoek. Voor fietsers en voetgangers ontstaat zo een snelle en aantrekkelijke verbinding. Hierboven staat een impressie van het ontwerp en hieronder kunt u het schetsontwerp downloaden.

Keuze kunstopdracht

Op 12 december 2018 vond een bewonersavond plaats waarbij de gemeente informatie gegeven heeft over de stationsverbinding. Tijdens deze avond konden de genodigden een keuze maken uit de vier kunstvarianten voor deze verkeersverbinding.

Variant B 'Regt van de Jagt' had uit de stempeilingen overduidelijk de voorkeur. Bij deze kunstvariant verwijzen de beelden op de koppen van het entreebalkon naar de verschillende dieren waar de strijd om de jacht vroeger over werd gevoerd (vink, zwaan, konijn, vissen). De gemeente neemt de voorkeur van de wijk mee in de verdere ontwikkelingen van de stationsverbinding. De verschillende varianten zijn hieronder te downloaden.

Start uitvoering:

Naar verwachting 2e/3e kwartaal 2019.

Oplevering:

Naar verwachting 4e kwartaal 2019.

Status:

In voorbereiding.

Contact:

Bij vragen over het project kunt u zich wenden tot de projectleider, de heer J.R. van den Bergh (010-5931842). 

Meer informatie:

Hieronder kunt u de verschenen bewoners/nieuwsbrieven en het schetsontwerp van de nieuwe stationsverbinding downloaden.

Meer informatie over nieuwbouwproject Het Balkon is te vinden in het hoofdstuk Gebiedsontwikkeling.