Sluispolder-West, inrichting openbare ruimte (stand van zaken deelplannen)

Deelplannen 1 en 3

De inrichting van de openbare ruimte van deelplan 1, het gebied omsloten door de Rhijnvis Feithstraat, G.A. Brederolaan, Guido Gazellestraat en Mgr. W.M. Bekkerslaan is intussen vrijwel gereed. Het laatste deel, het definitief straten van de Rhijnvis Feithstraat, gebeurt met de inrichting van de openbare ruimte rondom deelplan 3, de nieuwbouw aan de P.C. Hooftlaan/G.A. Brederolaan.
Gerelateerd aan de oplevering van deze nieuwbouw vindt de inrichting van de openbare ruimte rondom deelplan 3 omstreeks het 3e/4e kwartaal van 2020 plaats.

Deelplan 2

In de verdere herontwikkeling van het plan Sluispolder-West zijn de afgelopen periode de woningenblokken aan het Da Costaplein en de flat aan de Bilderdijklaan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bouw van de nieuwe woningen loopt ondertussen naar het eind en is er kortgeleden gestart met het aanbrengen van de trottoirs voorlangs de nieuwe woningenblokken aan de Staringstraat en het Da Costaplein. De aanleg van de trottoirs volgt na de oplevering van de woningenblokken en gebeurt gefaseerd.

Bestraten deelplan 2

Ondertussen is aannemer Groeneveld GWW uit Maasdijk bezig met aanleg van het trottoir aan de Staringstraat. Daarna volgt het trottoir en de bestrating aan het Da Costaplein-Oost. Gewerkt wordt in de richting van de Mgr. W.M. Bekkerslaan tot aan het nieuw aan te leggen parkeerhofje tussen het Da Costaplein-Oost en de Bilderdijklaan. Het parkeerhofje zelf, het trottoir aan de Bilderdijklaan en de Staringstraat tussen het Da Costaplein West en de Bilderdijklaan volgen op de oplevering van de woningen aan de Bilderdijklaan. Ook de openbare verlichting in dit deelplan wordt aangepast. De werkzaamheden worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 afgerond.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Sluispolder-West.

Status:

In uitvoering.

Contact:

De heer R.D. Pherai of de heer A. Bruggeman van de afdeling Ruimtelijke Projecten.
Telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie: