Rioolvervanging Lavendelstraat

Inleiding

In 2017 is er aan de Rozenlaan ter hoogte van het Kastanjedal een extra overstort voor de riolering aangelegd naar de singel. Dit is bedoeld om bij hevige regenval te voorkomen dat er veel (vuil) water op straat komt te staan. Om de mogelijke extra hoeveelheid vuil water in het oppervlaktewater te compenseren wil de gemeente Maassluis de hoeveelheid regenwater in de riolering verminderen door op een aantal plaatsen van grote oppervlaktes verharding het regenwater direct af te voeren naar het oppervlaktewater via een hemelwaterriolering. De overstort zal dan minder hoeven te worden gebruikt.

Een van de plaatsen waar regenwater van vuilwater zal worden gescheiden is het parkeerterrein voor de flat aan de Lavendelstraat 2-126. Tegelijkertijd wordt ook de in slechte staat verkerende vuilwaterriolering vervangen.

Werkzaamheden en planning

Aannemingsbedrijf Kroes is klaar met de aanleg van de riolering en het herstraten. Wel moet de nieuwe riolering nog worden geïnspecteerd en zal het oude riool worden gevuld. Deze werkzaamheden zullen niet of nauwelijks tot overlast leiden.
Tot het einde van 2019 is de aannemer gebonden aan de onderhoudstermijn van het werk. Verzakkingen en schades zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de aannemer voor zover deze het gevolg zijn van onvolkomenheden in de aanleg.

Vragen over het project

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Poot van de afdeling Ruimtelijke Projecten, bereikbaar via e-mailadres m.j.poot@maassluis.nl.

Meer informatie