Rioolvervanging Lavendelstraat

Inleiding

In 2017 is er aan de Rozenlaan ter hoogte van het Kastanjedal een extra overstort voor de riolering aangelegd naar de singel. Dit is bedoeld om bij hevige regenval te voorkomen dat er veel (vuil) water op straat komt te staan. Om de mogelijke extra hoeveelheid vuil water in het oppervlaktewater te compenseren wil de gemeente Maassluis de hoeveelheid regenwater in de riolering verminderen door op een aantal plaatsen van grote oppervlaktes verharding het regenwater direct af te voeren naar het oppervlaktewater via een hemelwaterriolering. De overstort zal dan minder hoeven te worden gebruikt.

Een van de plaatsen waar regenwater van vuilwater zal worden gescheiden is het parkeerterrein voor de flat aan de Lavendelstraat 2-126. Tegelijkertijd wordt ook de in slechte staat verkerende vuilwaterriolering vervangen.

Werkzaamheden en planning

Aannemingsbedrijf Kroes BV is voornemens de werkzaamheden te starten op maandag 17 juni 2019 met het graven van proefsleuven en het maken van de noodontsluiting door het groen. Vanaf woensdag 19 juni 2019 wordt er verharding opgebroken. De rioleringswerkzaamheden zelf vinden plaats tussen maandag 24 juni en vrijdag 12 juli 2019. Op vrijdag 26 juli 2019 zal alles weer opgeruimd en dichtgemaakt zijn. De totale overlast duurt maximaal 6 weken duren waarbij tussen 24 juni en 12 juli 2019 de meeste overlast kan worden ervaren. De werkzaamheden zullen deels onder begeleiding van een archeoloog plaatsvinden.

Overlast

We realiseren ons dat het werk in uw woongebied ongemak en overlast met zich mee brengt. Met name de tijdelijke beperking in parkeerplaatsen zal merkbaar zijn. Om de parkeerdruk te verminderen is de uitvoering gepland na afloop van het voetbalseizoen 2018-2019. Samen met aannemer Kroes B.V. wordt er alles aan gedaan om deze overlast tot een  minimum te beperken.

Huisvuil

Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden ondergrondse vuilcontainers verminderd bereikbaar. De containers blijven echter geleegd worden.

Vragen, opmerkingen en eventuele klachten over het werk (uitvoering)

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten die te maken hebben met de uitvoering van het werk, dan kunt u zich wenden tot de directievoerder/toezichthouder op het werk, de heer H.J. Don (telefoon: 010-5931787; e-mail: h.j.don@maassluis.nl), bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
De uitvoerder op het werk is de heer Corné van Hoorn (telefoon: 06-20417802; e-mail: cvanhoorn@kroes.org).

Vragen over het project

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Poot van de afdeling Ruimtelijke Projecten, bereikbaar via e-mailadres m.j.poot@maassluis.nl.

Meer informatie