Herinrichting Marelplein

De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Marelplein zijn 15 januari 2018 gestart.

Het Marelplein grenst aan de oude historische binnenstad van Maassluis en wordt gezien als een voorportaal naar die binnenstad. Het idee achter het herinrichtingsontwerp is dan ook om, in inrichting en materiaalgebruik, het beeld van de binnenstad door te trekken naar het plein en dat geleidelijk te laten overlopen in het beeld in de Marelstraat en de Wagenstraat.

Inrichting

De belangrijkste inrichtingswijziging ten opzichte van de bestaande situatie is het verleggen van de 1-strooks rijbaan (inclusief fietspad) van de zijde van de Goudsteen naar de Marelstraat. Daarmee wordt het wegprofiel van de Marelstraat verbreed en wordt het een 2-strooks eenbaansweg. Aan weerszijden van de weg komen vrij liggende fietspaden.

Op het plein zelf wordt het parkeergedeelte heringericht met bomen, met behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen.

Markt/evenemententerrein

Een beperkt deel van het plein dat grenst aan de Goudsteen, zal één dag in de week dienst doen als marktterrein (grijze vlakken op de presentatietekening). Het gehele plein kan een aantal malen per jaar als evenemententerrein worden gebruikt.

Uitvoeringsontwerp

Het uitvoeringsontwerp van het Marelplein is op woensdag 13 december 2017 gepresenteerd op een goed bezochte inloopavond voor de inwoners.
Het uitvoeringsontwerp is waar mogelijk aangepast aan de opmerkingen die op de inloopavond zijn gemaakt. De definitieve versie van het uitvoeringsontwerp is op 18 januari 2018 vastgesteld.
 

Contact

De heer A. Bruggeman of de heer M. Klop van de afdeling Ruimtelijke Projecten, is bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Download