Goudsteen, vervanging kademuur

De kademuur langs de Goudsteen verkeert in slechte staat en dient derhalve vervangen te worden.

Aangezien de Goudsteen deel uitmaakt van een binnenstedelijke waterkering wordt de kademuur uitgevoerd als grond en waterkering.

Als waterkering voldoet de kademuur aan de toekomstige legger hoogte van Hoogheemraadschap van Delfland.

Nadat de kademuur vervangen is zal de openbare ruimte worden heringericht met nieuwe bestratingsmaterialen. Het plan is als bijlage toegevoegd onder het kopje 'Meer informatie'.

Start uitvoering:

Voorbereidende werkzaamheden: 1 juli 2019 (duur 6 tot 8 weken)

Vervangen kademuur en herinrichting van openbare ruimte: 13 januari 2020 (duur 13 weken)

Oplevering:

Verwachting 10 april 2020.

Status:

In uitvoering.

Contact:

De heer J.R. van den Bergh, telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (010) 593 1842.

Foto van projectgebied Goudsteen

Meer informatie: