Burg. De Jonghkade / Burg. Van der Lelykade, herinrichting

De herinrichting van de Burgemeester De Jonghkade en de Burgemeester Van der Lelykade maakt deel uit van de Waterwegvisie om de oeverzones van Maassluis aantrekkelijk in te richten als verblijfsgebied. Door de herinrichting wordt vormgegeven aan een opwaardering van de wandelroute vanuit de binnenstad langs de havenoever richting en langs de Nieuwe Waterweg. De Burgemeester De Jonghkade en de Burgemeester Van der Lelykade worden als één geheel (project) bekeken.

Aanpassingen

In 2017 zijn 2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De reacties van deze bijeenkomsten zijn geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot grote aanpassingen van het ontwerp en vervolgens tot een nieuw voorlopig ontwerp voor het projectgebied.

Parkeerwinst en groen

In het voorlopig ontwerp is ervoor gekozen om de huidige indeling te handhaven en de parkeerplaatsen op het lage gedeelte van de kademuur aan de Burgemeester De Jonghkade te formaliseren. De parkeerwinst van het ontwerp wordt gerealiseerd bij de Burgemeester Van der Lelykade. De huidige parkeervakken (in de rijrichting van de weg) worden haaks op de weg aangelegde parkeervlakken. Het groen wordt aangepast aan de stijl die is toegepast voor Grand Café 't Hoofd aan de Burgemeester Van der Lelykade (thema: duinlandschap).
Deze aanpassingen zorgen voor verfraaiing van de openbare ruimte en tevens voor maximalisatie van het parkeren in het gebied.

Status:

In voorbereiding.

Realisatie:

Naar verwachting wordt de herinrichting in 2 fases uitgevoerd en deze worden dan voorjaar en najaar 2019 gerealiseerd.

Contact:

De heer M.S. de Jong of de heer M. Klop van de afdeling Ruimtelijke Projecten, bereikbaar via telefoonnummer 14 010.

Meer informatie: