Waterwegvisie

Artist impression van de Waterwegvisie

Maassluis wordt meer en meer een stad aan de Nieuwe Waterweg. Met de realisatie van de nieuwbouwwijk Het Balkon en eerder al de torens in de Burgemeesterswijk, wordt de Nieuwe Waterweg tot directe woonomgeving van veel bewoners.

Voetgangers en fietsers apart op de paden

De Ontwikkelingscombinatie Balkon CV heeft het voetpad bij de wijk Het Balkon doorgetrokken tot het einde van de nieuwbouwlocatie en de gemeente heeft het voetpad aan de oostzijde van Het Balkon tot de Maasweg en aan de westzijde van Het Balkon tot de gemeentegrens (Poortershaven) gerealiseerd.
De gehele Waterwegoever heeft hierdoor nu een gescheiden voet- en fietspad, wat het een stuk veiliger (en dus leuker) maakt om hier te recreëren.

Boulevard

Sinds de vaststelling van de Waterwegvisie 2030 door de gemeenteraad in 2012 ging het hard. In opdracht van de gemeente presenteerde bureau Plein06 medio 2013 een plan dat de verschillende functies tot een eenheid weet te smeden.
Op woensdag 11 december 2013 is gestart met de realisatie van de verbinding van de Maasweg naar de boulevard langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis.

Opening eerste gedeelte boulevard

Op 10 april 2014 is het eerste gedeelte van de boulevard onder grote belangstelling officieel geopend. Met de aanleg van onder meer een evenemententerrein,  een grasveld, de letters Maassluis, parkeer- en camperplekken en een oplaadpunt voor elektrische fietsen, beschikt Maassluis nu over een mooie recreatieplek voor iedereen! De houten banken en houten lichtmasten completeren het beeld en zorgen voor een stoere aankleding.

Foto van boulevard aan de Nieuwe WaterwegNieuw gezicht

De afronding van de ‘boulevard van Maassluis’ geeft de stad een nieuw gezicht. Een herkenbare, prettige plek aan het water dat recht doet aan het gevoel van ruimte en weidsheid dat bij de Nieuwe Waterweg hoort.