Wat en wanneer in 2020?

Onderzoeken en voorbereiden

De komende tijd brengen we in kaart wat nodig is om de nieuwe manier van inzamelen voor heel Maassluis in te voeren. Bijvoorbeeld: welke locaties zijn geschikt om milieuparken te plaatsen (mede afhankelijk van kabels en leidingen)

Leren over de nieuwe manier van inzamelen

Vrijdag 5 juni 2020 is een start gemaakt met de nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouw door een milieu-eiland bij de Zwaluwstraat te openen. Bewoners ontvangen een flyer met uitleg en een speciaal afvalbakje om thuis makkelijker grondstoffen te verzamelen. Zij kunnen dagelijks hun grondstoffen en restafval kwijt in de afvalcontainers in het milieu-eiland.
Ook een primeur voor Maassluis is dat bewoners een afvalpas krijgen voor de toegang tot de containers. De gemeente kan op afstand zien hoe vol de containers zijn en wanneer zij geleegd moeten worden. De afvalpas registreert niet (!) hoeveel afval en grondstoffen een bewoner persoonlijk in de containers doet. De afvalpas maakt het voor de gemeente wel mogelijk om voor deze locatie te meten hoeveel afval en grondstoffen bewoners van de Zwaluwstraat in totaal in de bakken doen. Zo kan de gemeente het effect zien van de nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouwwoningen.

Bij de laagbouwwoningen in Maassluis is het de bedoeling om thuis afval te scheiden en dat via minicontainers (restafval, papier, plastic/blik en groenafval) aan te bieden. Om te zien hoe dit in de Maassluise praktijk werkt wordt ook voor laagbouw een startproject opgezet.

Van deze beide startprojecten wil de gemeente leren voordat het nieuwe inzamelen in heel Maassluis wordt ingevoerd.

Samen de afvalberg kleiner maken

Later dit jaar wordt in stadsbijeenkomsten besproken wordt hoe we samen de restafvalberg kleiner kunnen maken. Maassluizers, bedrijven en organisaties kunnen daar hun idee├źn en initiatieven presenteren. De gemeente legt hier ook uit hoe het nieuwe inzamelen van afval gaat werken.

De stadsbijeenkomsten zijn de start voor een 'Minder restafval' challenge. Op dit moment wordt nog gekeken of dit de 100-100 challenge wordt of een andere actie.