Vlietlocatie

De gebiedsontwikkeling van de Vlietlocatie is onderdeel van de vernieuwing van Sluispolder-West en omgeving.

Op 8 juli 2014 stelde de gemeenteraad het Richtinggevend Kader voor Sluispolder-West en de Vlietlocatie vast. Vervolgens ondertekenden de gemeente en Maasdelta Groep op 2 september 2014 een mantelovereenkomst.

Projectontwikkelaar bekend

Voor de Vlietlocatie is een selectieprocedure doorlopen om te komen tot een projectontwikkelaar die het plangebied voor eigen risico en rekening gaat realiseren. De gemeente en Maasdelta treden op als gezamenlijk opdrachtgever en brengen beiden gronden in. De selectieprocedure is in 2016 opgestart met een aantal kandidaat projectontwikkelaars.

Tijdens het tenderproces is nauw samengewerkt met de projectontwikkelaars om tot een goed en haalbaar plan te komen. Op 9 mei 2017, tijdens de thema-avond van de gemeenteraad, heeft de winnende projectontwikkelaar, ABB ontwikkeling, een presentatie gegeven. Vervolgens is op 10 mei 2017 tijdens een bewonersavond een presentatie gegeven voor bewoners en ondernemers van Maassluis.

Verdere uitwerking plannen

Na de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen. De bewoners en ondernemers uit het plangebied worden hierbij betrokken.

Via www.puur-maassluis.nl (de site van ABB ontwikkeling) kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wijziging bestemmingsplan

Uiterlijk in 2019 start de gemeente de wijziging van het bestemmingsplan op. Bij het bestemmingsplan zijn er formele mogelijkheden om te reageren.

Verplaatsen weekmarkt

Voorafgaand aan het project Vlietlocatie heeft de gemeenteraad besloten de weekmarkt te verplaatsen van het terrein aan de Boogertstraat naar het Marelplein. Voor vragen over het huidige wooncomplex De Vliet kunt u contact opnemen met Maasdelta via telefoonnummer 0181 - 603 703.