Meer over de brandweer en brandveiligheid

Jaarlijks breekt in zo'n 6000 woonhuizen brand uit. Daarbij vallen ongeveer 50 doden en 500 gewonden. Doden vallen er vooral wanneer een brand te laat wordt ontdekt: als rook en vuur zich al hebben verspreid en vluchtroutes zijn afgesneden.

Brand overvalt mensen onvoorstelbaar snel. In een paar minuten kan een beginnend brandje een grote uitslaande brand met extreem hoge temperaturen worden. Of verandert de dichte rook van een smeulbrand uw vertrouwde omgeving in een doolhof. Eenvoudige maatregelen zoals het plaatsen van rookmelders en het maken van een vluchtplan kunnen een hoop ellende besparen. Want hoewel uw lijf en leden redden het allerbelangrijkste is, hakt het grote verlies van bezittingen met emotionele waarde er ook diep in.

Veilig Leven

Het is belangrijk dat je veilig woont in je eigen huis. Op de speciale Veilig Leven pagina vindt je daarom relevante artikelen, tips en algemene informatie hoe je de veiligheid in jouw directe omgeving kunt vergroten

Wil je meer weten? Ga dan naar de website van Veilig Leven .

Brandweer Nederland heeft over diverse onderwerpen ook folders ontwikkeld. Deze zijn op de website terug te vinden