Veiligheid

De gemeente vindt het belangrijk dat u zich als bewoners veilig voelt in uw wijk. Daarom is veiligheid één van de prioriteiten van de gemeente.

Veiligheid kent vele aspecten, maar doorgaans wordt een onderscheid gemaakt in sociale veiligheid (openbare orde) en fysieke veiligheid (calamiteitenbestrijding). Op deze pagina wordt u zo goed als mogelijk de weg gewezen om goed geïnformeerd te worden voor, tijdens of na incidenten of overlastgevende situaties.

Als bewoner kunt u zelf ook veel doen om te zorgen dat u in een prettige woon-, werk- en leefomgeving leeft. U weet immers als geen ander wat er speelt in uw wijk.