Structuurvisie 2012-2025

In de Structuurvisie Maassluis 2012-2025 vindt u de ambitie van de gemeente als het gaat om beleid en ontwikkelingen in die periode. Al bestaand succesvol beleid wordt met deze visie voortgezet. Waar nodig is het beleid geactualiseerd en in regionaal perspectief geplaatst. In de structuurvisie worden uitgangspunten voor concrete projecten en maatregelen globaal beschreven. Dat kan gaan over de Dijkpolder (wonen), De Dijk (werken) en de groenstructuur (leefbaarheid) e.d. Ook meer abstracte ambities voor bijvoorbeeld de commerciƫle en maatschappelijke voorzieningen worden vermeld. Bij deze structuurvisie is tot slot een PlanMER (Milieueffectrapport) opgesteld over de relevante milieuaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit in verband met verkeer.