Starterslening

De Starterslening Maassluis is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. Deze lening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw en kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper. Met de inzet van de Starterslening Maassluis wil de gemeente de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name de starters op de woningmarkt.

Op de website van de SVn staat een animatiefilmpje met meer informatie.

Doelgroep van de Starterslening

Degene die voor de eerste maal een woning koopt. Deze woning staat in Maassluis. De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Voorwaarden voor een Starterslening

  • de verwervingskosten mogen in totaal niet hoger zijn dan
    € 220.000,-;
  • maximale hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal
    € 25.000,-.

Voor in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag een maatschappelijke en/of economische binding met Maassluis hebben, gelden de volgende voorwaarden:

  • voor maatschappelijke binding geldt dat de aanvrager in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de leningaanvraag minimaal 6 maanden in Maassluis heeft gewoond of in de afgelopen 10 jaar een periode van 4 jaar aaneengesloten in Maassluis heeft gewoond;
  • voor economische binding geldt dat men op het moment van leningaanvraag minimaal 1 jaar een aanstelling heeft binnen Maassluis van ten minste 18 uur per week.

In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van beiden.

Aanvraag en afhandeling Starterslening

Het aanvraagformulier voor de starterslening moet worden ingediend bij SVn. SVn is de uitvoeringsorganisatie die namens de gemeente Maassluis de aanvraag in behandeling neemt en de verdere afhandeling en de administratie verzorgt. SVn brengt advies uit aan de gemeente Maassluis. De gemeente Maassluis wijst aan de hand van de beoordeling/advies van SVn de starterslening wel of niet toe en bepaalt de hoogte van de starterslening. De beslissing wordt door middel van een toewijzigingsbesluit per brief rechtstreeks medegedeeld aan de aanvrager.

Vanaf heden verstrekken wij alleen nog brochures op aanvraag, onder vermelding van de naam en adres van de aanvrager.

Onderaan deze pagina kunt u de informatiebrochure van het SVn downloaden.

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met SVn:
Postbus 40,
3800 AA Amersfoort
Telefoonnummer: 088 - 253 94 00
E-mail: info@svn.nl
Website: https://www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening

Voor het opvragen van het aanvraagformulier voor een starterslening en voor vragen over onze voorwaarden kunt u contact opnemen met de gemeente Maassluis:
mw. M. van Nierop, telefoonnummer (010) 593 18 89 (maandag, woensdag en donderdag). U kunt uw vragen ook mailen naar starterslening@maassluis.nl

Verordening Starterslening en informatie SVn

De verordening is in de gemeenteraad op 9 juli 2013 vastgesteld en kunt u via onderstaande link downloaden.