Sportzaal Sportlaan

De gemeente Maassluis gaat een nieuwe sportzaal bouwen aan de Sportlaan. Met de bouw komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar ruimte voor binnensportactiviteiten. Daarnaast biedt de zaal straks onderdak aan de leerlingen van het Reviuslyceum voor hun gymlessen. Een andere vaste gebruiker wordt basketbalvereniging Green Eagles die de zaal aan de Haydnlaan verruilt voor deze nieuwe accommodatie.

College kiest precieze locatie sportzaal Sportlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de sportzaal aan de Sportlaan gebouwd wordt in de groenstrook tussen het parkeerterrein en het waterpompstation van Evides (locatievariant 1).
In september 2019 besloot de gemeenteraad dat de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan wordt gebouwd. Na dat besluit uitten omwonenden hun zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving nu de sportzaal wordt gebouwd bij de reeds aanwezige sportvoorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom de keuze voor de precieze locatie van de sportzaal met veel zorgvuldigheid gemaakt.

Locatievarianten

Locatievariant 1 - Evides (gekozen)


Bovenstaande schets geeft alleen een van de twee locatievoorstellen voor de sportzaal weer. Het is geen afbeelding die het ontwerp van de sportzaal en de inrichting van de buitenruimte weergeeft.

De sportzaal wordt op het stuk groen gebouwd tussen het parkeerterrein en het waterpompstation van Evides en komt op circa 75 meter van de woningen te staan. Met de herinrichting van het parkje wordt de sportzaal grotendeels aan het zicht onttrokken van deze woningen.
De entree is gericht naar de Sportlaan. Het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en markeert de entree naar VDL. Het accent van de sportzaal ligt op de entree. De weg naar Evides blijft behouden. De sportzaal ligt tegen een groene achtergrond. De sportzaal komt te liggen aan een plein zonder afgelegen zones. Het groen tussen de nieuwbouw en de woningen biedt mogelijkheden voor de herinrichting, waarbij het parkje bereikbaar is vanaf de Sportlaan.

Locatievariant 2 - Sportlaan (niet gekozen)


Bovenstaande schets geeft alleen een van de twee locatievoorstellen voor de sportzaal weer. Het is geen afbeelding die het ontwerp van de sportzaal en de inrichting van de buitenruimte weergeeft.

De sportzaal staat uit het directe zicht van de woningen aan de Jeroen Boschstraat en is duidelijk zichtbaar aan de Sportlaan. De uitbreiding van het parkeerterrein vindt plaats richting het waterpompstation van Evides en voor een deel richting de woningen. De sportzaal is al zichtbaar vanaf de Vermeerlaan. De entree van de sportzaal is gericht op het parkeerterrein en VDL. Een deel van het parkeerterrein is niet te overzien vanaf de Sportlaan. De weg naar Evides blijft behouden. Het park wordt deels aan het zicht onttrokken.  

Resultaat inloopavond en digitale reacties

Tijdens een inloopavond op 20 januari 2020 heeft de gemeente de bouwplannen uitgelegd aan ruim 80 belangstellenden. Tevens is er na de inloopbijeenkomst een aanzienlijk aantal formulieren ingediend via de gemeentelijke website en e-mail. Tijdens de inloopbijeenkomst bleek dat 75% van de aanwezigen een voorkeur had voor de nu gekozen variant 1. Ook uit de digitale reacties bleek een voorkeur voor variant 1. 56% van de mensen die het digitale formulier invulden, koos voor deze variant.

In de reacties werden als positieve punten van locatievariant 1 genoemd: de mogelijkheid het pand in te kunnen pakken in het groen, de ruimtelijke inpassing, de open zichtlijnen, de veiligheid en plaatsing van de drukte meer naar achteren in het gebied. Wel vroegen de omwonenden en belangstellenden nadrukkelijk aandacht voor parkeren, veilige fietsroutes, voldoende fietsparkeergelegenheid en een groene omgeving.

Van het totaal aantal ingediende formulieren was 10% voorstander van variant 2. Op de overige formulieren werd geen voorkeur uitgesproken. Deze reacties werden met name gebruikt om zorgen te uiten over de parkeerproblematiek, de vermindering van groen en de veiligheid.

Vervolgstappen 

Nu de keuze voor de precieze locatie is gemaakt, worden de plannen voor de sportzaal en de openbare ruimte rond het gebouw verder uitgewerkt. Dit gebeurt samen met bewoners die zich tijdens de inloopbijeenkomst en digitaal hebben aangemeld voor de werkgroepen. De belangrijkste onderwerpen bij de verdere uitwerking zijn: het parkeren, de verkeerskundige doorstroming, de invulling van het groen en de veiligheid.

Door de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moet gezocht worden naar een aangepaste werkwijze voor de werkgroepen. Het is daarom nog niet bekend wanneer de werkgroepen van start gaan.

Nieuwsbrieven

Over project Sportzaal Sportlaan zijn de volgende digitale nieuwsbrieven verschenen:

Ecologische quickscan

Om de sportzaal te kunnen bouwen, wordt een bestemmingsplan opgesteld. In de afgelopen periode hebben voor het bestemmingsplan meerdere onderzoeken plaatsgevonden waaronder de ecologische quickscan die u hieronder kunt downloaden: