Spelen in Maassluis

Maassluis telt  zo’n  32.000 inwoners. Van hen zijn bijna 7.000 jonger dan 19 jaar. De gemeente Maassluis is zich daar heel goed van bewust. Kinderen willen buiten spelen en daarvoor zijn er speelplekken in de stad. In Maassluis zijn 135 verschillende locaties waar zich 550 speelobjecten bevinden. In Maassluis zijn speeltuintjes, een skatebaan en de prachtige natuurspeeltuin Avonturis.

Veiligheid en kwaliteit

Om de veiligheid en kwaliteit van het kinderspel te garanderen, voeren de gemeente Maassluis drie keer per jaar en een onafhankelijk bedrijf, de firma Repcon, eenmaal per jaar inspecties uit. Elke inspectieronde wordt gekeken naar stabiliteit, risico op beknellingen, valhoogte en de veiligheidsondergrond. Zo wordt gecontroleerd op de speeltuin voldoet aan de richtlijnen die gelden voor spelen en speeltoestellen.

Controleren, repareren en vervangen

Oudere toestellen die niet meer voldoen aan de richtlijnen, worden vervangen door nieuwe of opgeknapte toestellen.

Aanleg nieuwe speeltuintjes

Bij de aanleg van nieuwe speeltuintjes laat de gemeente Maassluis zich bijvoorbeeld leiden door de leeftijd van kinderen in de buurt en de wensen van de buurt. In 2015 is bijvoorbeeld een speelplaats opgeknapt aan de Plevierstraat. Kinderen maakten hiervoor zelf tekeningen. Daar is een prachtige speeltuin uit voortgekomen. Tot tevredenheid van de gebruikers: de kinderen uit de buurt.