Participatie en communicatie

U vindt hier de bewonersbrieven, nieuwsbrieven die verstuurd zijn aan omwonenden en geïnteresseerden, verslagen van informatiebijeenkomsten en bijeenkomsten van de Meedenkgroep en Procesgroep.
Lees meer

Neemt u niet deel aan de Meedenkgroep of Procesgroep, maar heeft u wel een idee of suggestie die u aan ons wilt meegeven? Gebruik het reactieformulier.

Op 7 maart 2019 startte het 'participatietraject' voor de Spechtstraat met een zeer goed bezochte informatiebijeenkomst. Eind maart 2019 zijn een Meedenkgroep en Procesgroep van start gegaan, bestaande uit omwonenden en andere geïnteresseerden. Deze groepen komen eens in de 3 weken bijeen om gezamenlijk de plannen te maken voor de herontwikkeling van de Spechtstraat. Naar verwachting worden medio 2019 de eerste plannen voor het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.