Spechtstraat, herontwikkeling

Aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. Samen met omwonenden en andere belangstellenden wil de gemeente een plan maken voor het gebied, waarbij vooral gedacht wordt aan kwalitatief hoogwaardige woningbouw. De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk inwoners actief meedenken (participeren) bij het plannenmaken, zodat zoveel mogelijk Maassluizers na afloop tevreden zijn met het resultaat.

Op 7 maart 2019 startte het 'participatietraject' met een zeer goed bezochte algemene informatiebijeenkomst. Er wordt een Meedenkgroep en Procesgroep opgericht om gezamenlijk de plannen te maken. Naar verwachting worden medio 2019 de eerste plannen voor het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik het reactieformulier.