Vastgestelde richtinggevend kader

Op 8 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Maassluis een besluit genomen over het Richtinggevend Kader voor de herstructureringsplannen woonwijk Sluispolder-West en seniorencomplex De Vliet in de binnenstad. Deze herstructurering wordt een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Maasdelta.

Het vastgestelde Richtinggevend Kader beschrijft de herontwikkeling van de huidige woonwijk Sluispolder-West met veel verouderde hoogbouw naar een tuindorp met voornamelijk laagbouw en eengezinswoningen. Ook zal er in de eerste fase op de hoek van de G.A. Brederolaan en de G. Gezellestraat een nieuwe basisschool met sportzaal worden gebouwd voor CBS Het Spectrum.

Op de huidige locatie van De Vliet komt ruimte voor onder andere een supermarkt met daarboven woningbouw. Het huidige weekmarktterrein aan de Boogertstraat zal als onderdeel van de plannen worden verplaatst naar het Marelplein. In de plannen is voldoende parkeergelegenheid opgenomen voor het winkelend publiek, de bestaande en toekomstige bewoners van het gebied.

In het voorstel is de sloop van 570 woningen voorzien. Hiervoor zullen 393 woningen worden teruggebouwd en een aantal gerenoveerd. In het plan zijn 162 woningen in de sociale huur opgenomen. Dit aantal is inclusief 29 extra sociale huurwoningen die op verzoek van de gemeenteraad door het college in overleg met Maasdelta zijn toegezegd ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten dat er een onderzoek zal worden verricht naar de invulling van de voormalige RK-kerk locatie aan de P.C. Hooftlaan. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht voor een zwaaikom met afmeermogelijkheid voor de pleziervaart, een park en ruimte voor parkeren. Uiterlijk 1 januari 2015 worden de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd.